Hvordan bliver jeg en bedre leder?

Som leder bærer du flere ”kasketter”. Du indgår i relationer til kunder, medarbejdere, leverandører, kolleger, bestyrelsesmedlemmer. Det er dit ansvar at navigere i et farvand, hvor relationerne ikke altid er ligestillede. Det kræver stor menneskeindsigt at kunne kommunikere i øjenhøjde med personer, som eksempelvis er længere nede i hierarkiet. 

For at lede et samfund, skal du kunne lede en organisation. For at lede en organisation, skal du kunne lede din familie. Men for at lede din familie, skal du først kunne lede dig selv. Citat Confucius i Da Xue (Den store lære) 500 år f.Kr. 

Den måde, vi ser tingene på, bliver kilden til, hvordan vi tænker, og hvordan vi handler. 

Vi har alle sammen mængder af ”kort” i hovedet: 

Det ene sæt kort står for realiteterne = Som virkeligheden er. 

Det andet sæt kort er din tolkning af, hvordan opgaverne burde udføres i henhold til dine personlige værdier. Det kræver særdeles gode lederegenskaber at kunne se ud over sin egen tolkning og forholde sig til realiteterne. Succes kræver commitment over for sig selv og over for sine medarbejdere. Et velfungerende (arbejds)liv, det skal vi kæmpe for hver dag. 

Hvis du kun fokuserer på dine kunder og indtjeningen og ”glemmer” at pleje og motivere dine medarbejdere, vil det være svære betingelser for samarbejdet og dermed sammenholdet i din virksomhed. 

Medarbejdere skal behandles som dine mest betydningsfulde kunder.

Bliver de det, vil de blomstre, de vil producere mere, og de vil være topmotiverede for at løfte i flok. Deres arbejdsglæde er ekstremt vigtig. 

Balancen mellem det faglige arbejde og selve ledelsesarbejdet er svær. 

Mange ledere er stærke i deres akademiske felt, mens ledelsesuddannelse måske er blevet nedprioriteret. 

Som leder er det vigtigt at observere, være engageret og ikke mindst lytte til sine medarbejdere. 

Jo dårligere en lytter, du er, jo sværere er det for dig, at forholde dig til virkeligheden. 

Hvis vi skal opretholde effektive relationer til medarbejdere (og nære relationer), skal vi lære at lytte. At kunne lytte kræver stor menneskelig styrke. At lytte kræver tålmodighed, åbenhed og vilje til forståelse, hvilket er højt udviklede karakteregenskaber. Vi kan træne os op til at kunne lytte uden at afbryde, selv når vi er kommet frem til resultatet før medarbejderen. 

Måske har du som leder udfordringer med at se, hvad det er i din virksomhed, der skal ændres, for at successen kommer/bliver ved at være til stede? 

Du kan først skabe kvalitative ændringer, når du har fundet frem til årsagen til, at du ser verden, som du gør. At være bevidst om årsagen til din attitude og din beslutning letter din lederrolle. 

Et eksempel på udfordrende samarbejde er de tilfælde, hvor frygt er trådt i stedet for samarbejde, og begge parter er blevet defensive og opgivende. Som leder er det dit ansvar at ændre denne tilstand. 

Lær at beskrive relationen til dig selv. Hvordan holder du løfterne til dig selv? Først når du har lært at holde løfterne til dig selv, kan du øve dig på at give løfter til andre og forsøge at holde dem. Metoden kaldes at ”arbejde indefra og ud”. 

Indefra og ud-metoden

Indefra og ud-metoden er en anerkendt, konstant fornyelsesproces, som bygger på de naturlove, som styrer udvikling og succes hos mennesker. 

Enhver person (leder) er et uafhængigt menneske, som er fuldt ud i stand til at skaffe sig det, han/hun ønsker sig. 

Som leder har du brug for at kombinere din indsats med dine medarbejderes indsats. Dette begreb kaldes gensidighed. 

Uafhængige mennesker, som ikke har den fornødne modenhed til at tænke og handle gensidigt, kan være gode individuelle resultatskabere. Men de er nødt til at udvikle gensidighed for at evne lederrollen og samarbejde. 

Vejen til at evne gensidighed starter med at undgå at fokusere på egne behov, at undgå at tænke på at få ret, og på at undgå at finde beviser på den andens fejl. 

Den kerne af principper, du har inderst inde, skal du stå ved. Du har retten til at vælge dine værdier og principper. 

Hvis du sætter en målsætning op, som hedder, at du vil skabe en høj omsætning i din virksomhed sammen med dine medarbejdere, vil du frigøre viljen til at hele og opbygge personlige relationer med såvel medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. 

Selverkendelse

Selverkendelse tillader os at træde et skridt til siden og undersøge den måde, vi betragter os selv på. Dette kaldes vores selvparadigme, som er fundamentet for måden, vi betragter andre mennesker på og vores opførsel. 

Har du fået mod på at udvikle dit lederpotentiale, er du meget velkommen til at kontakte Inspirer for et uforpligtende præsentationsmøde. Som virksomhedskonsulent og business coach er jeg din sparringpartner, som kan stille dig netop de spørgsmål, som gør, at du vil finde frem til, hvordan du leder din virksomhed til størst mulig succes. 

Et mål uden en plan er bare en drøm. 

Brug Inspirer, når du ønsker kommunikation i øjenhøjde